Реклами от Google

Search

Собствено Търсене

петък, 17 април 2009 г.

Как да учим по-лесноТони Бузан е едно от големите имена в света сред познавачите на човешкия мозък। Известен е с много от своите книги, но най-вече с разработената от него техника "Мозъчна карта" - Mind mapping। В основата на този метод е разбирането, че нашата памет работи структурирано, подобно на компютърната дърбовидна структура и чрез асоциации। Освен това, зрителната памет на човека е една от най-силните, поради което се залага много на въображението। Поради това, Тони Бузан препоръчва, когато учим, едновременно да рисуваме и да правим карта на това, което искаме да запомним। Картата наподобява голямо дърво с разклонения। Започва се с главните и се отива към по-второстепенните клони от информация। Един клон представлява отделна дума, за да се даде свобода на ума да я асоциира с други думи, по-често произволни и въображаеми, отколкото конкретни।На всеки клон има рисунка на отделен обект, а клонът има отделно наименование според ключовата дума, отнасяща се до рисунката । Клоните заедно с асоциативната мисъл-наименование са леко изкривени, подобно на гънките на мозъка ни.

http://www.youtube.com/watch?v=MlabrWv25qQ

Bookmark and Share

Няма коментари:

Публикуване на коментар