Реклами от Google

Search

Собствено Търсене

сряда, 1 април 2009 г.

Защо човек трябва да бъде търпелив

В Природата съществува закон за частите и цялото। Според този закон всеки човек е отделна частица - "уд" и заедно всички хора съставляват Цялото। Докато живеем, ние изпълняваме волята на Цялото, а то от своя страна се грижи за нуждите на всички ни, така както тялото се грижи да подхранва всички свои клетки। Нашите желания се изпълняват от тялото, особено когато ние сме му съдействали за добро и когато желанието ни не е в противоречи с някой от основните принципи на съществуването।Понякога желанията не се изпълняват на момента и това е обяснимо। Има нечии други заявки, които трябва да бъдат изпълнени по-напред от нашите, защото са били подадени по-рано или пък защото са животоспасяващи за някого। Освен това, при удовлетворяването на което и да било желание, участие вземат всички части - някои пряко, а други подпомагайки пряко участващите। Важното е, че от всички тях зависи крайният резултат।Защо всички, не може ли само някои? Природата не създава нищо излишно, именно поради тази причина никой не е изключен от кръга на действие или още - обхода। Освен това, понякога резултатът не идва веднага, защото други процеси, касаещи индивидуалните нужди на частите от системата се налага да бъдат изпълнени по-напред। Например - когато човек носи вода в лявата си ръка, той чувства умора и я премества в дясната, има редуване। То предполага работа за едни от удовете, докато другите почиват, а това също изисква време। Ние никога не вършим една работа наведнъж, но на части, защото знаем, че ако вложим всичките си усилия наведнъж, то неминуемо ще се преуморим и след това ще ни е необходимо още повече време да възстановим силите си। Природата обаче е разумна, тя съблядава нуждите на всички и затова следва едно свое темпо, определено и математически точно। За тези, които не са открили все още този закон, може да възникне съмнение в изпълнението на поръчката।Най-накрая обаче, човек не бива и да се съмнява, защото това създава допълнително съпротивление, следва забава на изпълнението, още по-голямо съмнение и погрешна поредица от събития। Ето защо онова което трябва да знае човек, е че щом има някаква наистина належаща нужда и работи за благото на Цялото и щом е отправил тази своя поръчка до Него, то непременно ще му отговори। Единственото което се иска от нас е да бъдем уверени и да дочакаме търпеливо и с вяра всичко, за което сме се помолили да бъде изпълнено!

Bookmark and Share

Няма коментари:

Публикуване на коментар