Реклами от Google

Search

Собствено Търсене

събота, 21 март 2009 г.

Любов и сексуалност - Първа част

В книгата "Любов и сексуалност" от Михаил Иванов, познат още и под името Омраам Микаел Айванхов, читателите ще открият интересния поглед на автора върху темата। Авторът разглежда мъжа и жената като две основни противоположности - мъжът, който е положителен и отдава, и жената - която е възприемаща. От правилния обмен между тези две начала зависят нашето щастие и благополучие. Винаги трябва да знаем как да дадем, за да можем и да получим правилно. Един пример - Ако отиваме на гости при наши приятели, то е добре винаги да им носим по нещо, за да бъдем в изпълнение на принципа за даване и получаване, за да може приятелите ни чрез нашия дар да приемат от нашето благословение, а ние да почерпим от тяхното.
Далеч от традиционното разбиране за човешката природа, сексуалността и по-специално сексуалната енергия се разглеждат като потенциал за достигането на духовност।
Използването на сексуалната енергия не като нагон, а в по-висши нива води до трансформация и до достигането на нови светове। Сексуалността, съчетана с възвишени мисли, спомага за това благородните идеи, които постъпват в нашия ум, да се оплодят и да заживеят в нас। Ако на физическото поле сексуалното влечение служи за възпроизводство, то в духовния свят сексуалността ражда невидими деца। За пример, постиженията на древногръцките философи се обясняват с тържествата, които са се организирали в полисите и на които най-красивите момичета са преминавали голи пред погледа на оратори, философи и учени।। Красотата на техните тела е служела не за разпалване на плътски усещания, а за вдъхновение। Така чрез съзерцание и издигане на енергията, творците са се пренасяли във фините пространства, откъдето веднъж почерпено, по-висшето познание е ставало достояние и на обикновените хора।
Ореолът на светците пък е обяснен с издигането на тази жизнена енергия до най-високото място, след което у човек настъпва просветление.

Bookmark and Share

Няма коментари:

Публикуване на коментар